Mark's Gardens
mark@marksgardens.nl   06-55101203

Wat grotere appartementengebouwen hebben vaak een eigen stukje grond met een gemeenschappelijke tuin. Het onderhouden van het gedeelde groen kan een flinke zorg betekenen voor de VvE. Wanneer het onderhoud van de tuin teveel tijd in beslag gaat nemen, kan het in de arm nemen van Mark’sGardens uitkomst bieden.

Wij nemen u graag de zorgen voor het tuinonderhoud over van u als VvE. Hiervoor wordt dan een onderhoudscontract afgesloten. Hierin wordt, naast de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden ook de frequentie van het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin besproken.